Yayınlar

Global Compact Yerel Ağları: Ulusal SKH Uygulamalarının Hız Kazanması

Uyum Politikaları – İş Yerinde Çeşitlilik ve Eşitlik

UN Global Compact Katılım Tercihi Kayıt Rehberi

X