Üyelik

MADDE 4 – ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ

Kuruluş amaçları Federasyon’un amaçlarına uygun olan ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerini yerine getirmiş her dernek kendi Genel Kurulu’nda alacağı katılma kararı ile Federasyon’a üye olmak için başvuruda bulunabilir. Federasyon başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Federasyon yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibi derneğe bildirilir. Başvurusu kabul edilen dernek, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Ancak üyelik başvuruları, Federasyon’un yapacağı olağan veya olağanüstü genel kurul ilan tarihinden Genel Kurul tamamlanıncaya kadar yapılamaz. Federasyon’un asil üyeleri, Federasyon’un kurucu dernekleri ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulu’nca üyeliğe kabul edilen derneklerdir. Ancak Federasyon’un amaç ve ilkeleri doğrultusunda, herhangi bir proje veya çalışmada maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış kişi ve kuruluşlar, Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

1.TÜZÜK MADDESİ

Üye olacak derneklerin tüzüğünde aşağıdaki maddenin bulunması gereklidir. Maddenin olmadığı durumlarda dernek, Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplayarak aşağıdaki maddeyi tüzüğünün Amaçlar bölümüne ekletmelidir;

“….Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için gerek görülmesi halinde bir üst kuruluşa, kurulu bir Federasyona katılmak, …”

2.GENEL KURUL KARARI

Üye olacak dernekler toplayacakları genel kurulda aşağıdaki kararı alarak Divan Tutanağında belirtmelidirler:

“….Yapılan genel görüşme sonunda, kurulu Federasyona üye olunması konusu açık oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda (derneğinizin adı) olarak İstanbul merkezli, Türkiye genelindeki kurulu ve kurulacak otomobil dernekleri ile birlikte hareket ederek kurulu olan ANTİKA OTOMOBİL FEDERASYONU‘na üye olunmasına oy çokluğu/birliği ile karar verildi…”

3.YÖNETİM KURULU KARARI

Üye olacak derneklerin

  • Federasyona üyelik
  • Federasyon nezdinde imza yetkilisi olarak bir kişi atanması,
  • Federasyon Genel Kurulunda oy kullanmak üzere 3 delege (her 100 dernek üyesi için + 1 delege) atanması

ile ilgili aşağıdaki örneğe uygun dernek yönetim kurulu kararı alınmalıdır;

“…1- Yönetim kurulumuz toplanarak,

  1. Genel Kurulumuzda yapılan oylama sonucu gereği, kurulmuş olan Antika Otomobil Federasyonu‘na Asil Üyelik için başvurmaya,
  2. Antika Otomobil Federasyonu’nda derneğimiz adına her türlü belgeye imza atmak üzere üyemiz (adı soyadı) ‘nın seçilmesine,
  3. Antika Otomobil Federasyonu Genel Kurulunda oy vermek üzere derneğimizi temsilen (3 üye adı soyadı + her 100 dernek üyesi için + 1 delege) delege olarak gönderilmesine

Oybirliğiyle/oyçokluğuyla karar verilmiştir…”